drvo znanja
 • Aflikovana – kaže se za planetu, vrh, ili Tačku kada je loše aspektovana od jedne ili više malefičnih planeta.
 • Almuten – Arapski termin koji označava najjaču planetu koja ima vladarstvo nad odredjenom kućom.
 • Aplikacija – aspekt izmedju dve planete koji je u okviru orbisa i približava se egzaktnosti.
 • Debilitacija – pozicija ili konfiguracija koja umanjuje snagu planete. Postoje slučajna i osnovna.
 • Direkcija (Progresija)
 • Domicil – znak zodijaka.
 • Dostojanstvena – kaže se za planetu kada je dobro postavljena u zodijaku ili krugu kuća ili kroz neke druge okolnosti.
 • Dostojanstvo – pozicija ili konfiguracija koja uvećava snagu planete. Postoji slučajno i osnovno.
 • Duktorija – Persijski termin koji označava poziciju moći za planetu.
 • Egzaltacija – znak u kome planeta ima naročitu snagu.
 • Hajleg – Persijski termin za prorogator koji vlada životom natusa.
 • Osnovno dostojanstvo – pozicija u zodijaku gde planeta dobija snagu pomoću sopstvenog vladarstva. Postoji pet takvih pozicija:znak, egzaltacija, termin, triplicitet i lice.
 • Osnovna debilitacija – pozicij u zodijaku gde planeta gubi snagu preko ne-vladarstva il opozicije glavnog vladarstva.Postoje tri takve pozicije : izgon, pad i peregriniranost.
 • Partilan – kaže se za aspekt kada je egz.u okviru 1*, naročito kada stepeni imaju isti broj.To se smatra mnogo moćnijim nego aspekt koji je samo platilan, tj.unutar orbisa ali ne partilan.
 • Peregrirana – kaže se za planetu kada se nalazi na stepenu zodijaka na kome se ne nalazi ni u jednom od svojih pet dostojanstava.
 • Profekcija – simbolična progresija u karti korišćena za prognostiku.
 • Prorogator – označava signifikatora života u natalnom hor.Arapski termin je Hajleg.
 • Prohibicija – je kada dve planete koje utiču ili povezuju bilo šta što se zahteva, prave aplikacioni aspekt, ali pre nego što naprave pravi aspekt, neka treća planeta im se nadje na putu, bilo fizički ili preko aspekta, te je zato predložena stvar ometena,to se zove prohibicija.
 • Refranacija – to je još jedna vrsta prohibicije;kao kada je Saturn na 12st.Ovna, Mars na 7st.,onda Mars žuri ka konj.sa Saturnom,al pre nego što dodje do 10st.ili11st.Ovna,postaje retrogradan i na taj način se suzdržava od konj.sa Saturnom, koji se dalje kreće napred u znaku; ništa od onog što je označeno prethodnom konj.se neće se ikada desiti.
 • Recepcije – je kada imamo dve planete koje si signifikatori u bilo kom pitanju ili stvari, a koje su u znacima medjusobnih dostojanstava;
 • Peregriranost – za planetu se kaže kada je na stepenima nekog znaka na kojima nema osnovno dostojanstvo.
 • Prazan hod – planeta je u praznom hodu kada je u separacionom aspektu s nekom planetom, ali do kraja svog boravka u tom znaku, više ne pravi alikacioni aspekt s bilo kojom drugom planetom.
 • Frustracija – imamo kada neka brza planeta ide ka tome da se telesno spoji s nekom težom, ali pre nego što dodju u konj.neka teža planeta se spojis drugom, te je konj.s prvom frustrirana.
 • Hajz – je kada neka muška i dnevna planeta po danu iznad zemlje i u muškom znaku. Isto tako kada je ženska, noćna planeta po noći u ženskom znaku i ispod zemlje.
 • Superiorne i inferiorne planete – Saturn, Jupiter i Mars, pošto su postavljeni iznad orbisa Sunca, nazivaju se superiornim,teškim i težim planetama,; Venera, Merkur i Mesec zovu se inferiorne pl,pošto su ispod orbisa Sunca.
 • Kazimi,ili u srcu Sunca – planeta je u srcu Sunca ili kazimi kada nije dalje od 17minuta od njega ili je unutar 17min.ispred ili iza, smatra se ta planeta tako ojačanom.
 • Orjentalnost – Saturn,Jupiter i Mars su orijentalni od Sunca od trenutka svoje konj.sa njim, pa dok ne dodju u opoziciju sa njim. Od tada pa dok ne dodju u konj.sa njim kaže se da su okcidentalni. Biti orijentalan nije ništa drugo do izlaziti pre Sunca..
 • Okcidentalnost – znači biti vidjen iznad horizonta, ili zalaziti posle zalaska Sunca.
 • Opsada – je kada je bilo koja planeta postavljena izmedju tela dve loše planete, Saturna i Marsa.
 • Stacioniranost – je kada se planeta ne kreće, kao što superiorne planete čine 2,3,ili 4 dana pred retrogradnost.
 • Prenos – prenos svetlosti i prirode kada se neka laka planeta odvaja od neke teže i ond se spaja sa trećom, težom. To se dešava i preko bilo kog dr.aspekta, kao i preko konj.Odn.ako je nešto obećano Saturnom, onda će onaj čovek koga significira Merkur obezbediti svu pomoć kako bi čovek Mars mogao doći do Saturna,čime se stvar može bolje ostvariti.
 • Separacija – aspekt izmedju dve planete koji je već prošao egz.ali je još uvek unutar orbisa.
 • Signifikator – planeta koja označava ili vlada stvarju koja se razmatra.
 • Spaljenost – kaže se za planetu kada je unutar 8*30′ od Sunca.
 • Termini – pravilno je granice pet oblasti unutar svakog znaka kojima vlada jedna planeta.Reč se koristi bilo u jednini ili množini da označi jednu oblast, ka ,,Mars u terminu/ima Saturna.
 • Triplicitet – grupa od tri znaka u intervalu od 120*.
 • Vladari tripliciteta – skup od tri planete koje vladaju triplicitetom.
Spread the love