natalna karta

 ,,Napravi svoju procenu stvari koje se tiču braka od 7.znaka i njegovog vladara i od planete koju nadješ u 7.domicilu neba, takodje od Venere i Meseca i od Tačke braka (Firmikus, Al Biruni, Ibn Ezra i Leopold daju formulu : Venera + Saturn + ASC po danu, i Saturn – Venera + Asc po noći. Ovo je Tačka Braka za muškarce, za ženu je red planeta obrnut, ) i njenog vladara.

 

Ako svi ovi signifikatori, ili oni od njih koji su najmoćniji, imaju dostojanstva u uglovima, ili u sledujućim, slobodni od bilo kog spekta zlih (planeta) , slobodni od spaljenosti i ako apliciraju vladaru ASC, to označava da će rodjeni imati dobar i prikladan brak.

  • Ali ako vladar ASC aplicira vladaru 7.znaka to znači da rodjeni ima želju da ima ženu. I obrnuto, ako vladar 7.kuće aplicira vladaru ASC, to označava da će rodjeni biti tražen i cenjen od žena. I ako je Venera direktna na uglu ili u sledujućoj, srećno postvljena i neugrožena, i ako su vladari njenog tripliciteta orijentalni u povoljnim kućama i slobodni od ugroženosti, to znači da će se rodjeni oženiti u svojoj mladosti i da će biti srećan u odnosima sa svojom ženom.

Ali ako je Venera padajuća ili spaljena i ako se vladari njenog tripliciteta nalaze u bednim kućama i u aspektu sa zlim (planetama) to označava kasni brak rodjenog i neugodnosti iz razloga koji se tiču njegovih žena.

I ako se Venera nalazi na uglu ili u sledujućoj, slobodna od bilo kog aspekta zlih (planeta) i ako se vladari njenog tripliciteta nalaze u lošim kućama, Venera označava dobar i prijatan brak za rodjenog, ali vladari njegovog tripliciteta označavaju nezgodu i težak rad koji nastaje usled braka (suprotni uticaji ne isključuju jedan drugog). I ako je Venera ugrožena ili padajuća i ako se vladari njenog tripliciteta nalaze u povoljnim kućama, mesto Venere označava nešto opako u braku, ali vladari označavaju zadovoljstvo i korist koja nastaje od njegovih žena (na neki način).

I, ako je Venera, u rodjenjima bilo žena bilo muških, slobodna od bilo kog aspekta zlih planeta i ako je slobodna od ugroženosti i ako se nalazi u povoljnim kućama, to označava povoljnost i dobar brak. Ali ako je ugrožena u lošoj kući, to označava nepovoljnost i nešto opako u braku. Ali kada je Venera u kardinalnom znaku, to označava malo stabilnosti rodjenog u braku i nestabilne strasti, naročito ako je u Raku ili u Jarcu. Ako se ista ova (planeta) nalazi u opoziciji sa Mesecom ili u kvadratu sa njim, to označava neku smetnju u braku.

A ako je u promenljivom znaku ( iz dva tela, dva lica ili oblika) to označava brak rodjenog sa dve žene.

Kada je Venera u domicilu Marsa, a Mars je u domicilu Venere, to označava mnoštvo žena. Ali ako je u domicilu Saturna i Saturn je u njenom domicilu, ili kada je Venera u domicilu Merkura i Merkur u njenom domicilu, ili ako su i Venera i Merkur u domicilu Saturna, to pokazuje da će rodjeni više uživati u muškom društvu nego u ženskom.

I ako se bilo koja od zlih (planeta) nalazi u 7.ili 4. kući u rodjenjima muškaraca, to označava smrt njegovih žena; ili u rodjenjima žena smrt njihovih muževa. I kada je Venera peregrinirana ili okcidentalna, sjedinjena sa lošim (planetama) ili se nalazi u lošem aspektu sa njima, to označava brzu smrt njegovih žena.

Spread the love