U geniturama žena potrebno je istražiti Veneru. Jer, ako je u aspektu sa Jupiterom, ili slično sa Merkurom, ona ih čini umerenim ili čistim u ljubavi. Ako Saturn nije prisutan, već je Venera povezana sa Merkurom, čini da se lako uzbudjuju i da su pune želje,ali uglavnom oprezne, uzdržljive i da izbegavaju besramnost. Ali, ako je Venera zajedno sa Marsom, ili u nekom aspektu prema njemu, čini ih pohotnim ili iskvarenim i nesmotrenim. Ako je Jupiter takodje prisutan sa njima, a Mars je pod Sunčevim zracima, ulaze u intimne odnose sa muškarcima nižeg ranga ili strancima. Ali ako je Venera u ovom položaju sjedinjuje se sa muškarcima višeg ranga ili ”gazdama”igrajući ulogu ljubavnica ili preljubnica; ako su planete postale ženske usled mesta na kojima se nalaze ili aspekata, sklone su da uzmu samo pasivno učešće, ali ako su planete postale muške, iskvarene su te polno opšte sa ženama.

Medjutim, kad saturn dodje u asocijaciju sa napred pomenutim konfiguracijama, ako je sam postao ženski, on sam po sebi uzrokuje razvratnost, ali ako izlazi i u muškom je položaju, čini ih predmetom kritike ili osobama koje same vole da kritikuju.

Ipak, kombinacija sa Jupiterom, ponovo, uvek daje pristojniji izgled ovim greškama, a sa Merkurom ih čini očiglednijim i nebezbednijim.

Spread the love