prvi deo

Izložiću metod pomoću kojeg moramo istražiti zakonitu vezu muškarca i žene. Za muškarce je potrebno posmatrati položaj Meseca u njihovim geniturama. Jer, prvo, ako se desi da je Mesec u istočnim kvadrantima, on čini da se muškarci žene mladi ili ženama mladjim od sebe: ali ako je Mesec u zapadnim kvadrantima, ženiće se kasno ili sa starijim ženama.

A ako je Mesec pod zracima Sunca i u aspektu sa Saturnom, oni se uopšte neće ženiti.

Ponovo, ako je Mesec u znaku od jedne Figure’, ili aplicira prema jednoj od planeta, učiniće da se oni ožene jednom; ali ako je Mesec u dvotelesnom ili mnogolikom znaku, ili aplicira prema nekoliko planeta u istom znaku, učiniće da se oni ožene više puta. A ako su planete prema kojima aplicira, bilo na osnovu bliskosti bilo svedočenja’, dobroćudne-muškarci dobijaju dobru ženu, ali ako su to zloćudne planete, biće suprotno.

Ako Mesec aplicira prema Saturnu, čini žene marljvima i strogim, Jupiter ih čini dostojanstvenim i dobrim upravljačicama, Mars hrabrim i nezauzdanim, Venera veselim, lepim i šarmantnim. Merkur inteligentnim i gorljivim.

Nadalje, Venera sa Jupiterom, Saturnom ili Merkurom ih čini dobrim domaćicama i punim osećanja prema svojim muževima i deci, ali sa Marsom lako pobesne, nestabilne su i bezosećajne.

U slučaju supruga – mora se posmatrati Sunce u ženskim geniturama’.

Ako se Sunce nadje u istočnim kvadrantima, ono čini da se te osobe udaju mlade, ili za muškarce mladje od sebe samih, ali u zapadnim kvadrantima, Sunce čini da se udaju kasno ili udaju za muževe starije od sebe.

A ako je Sunce u znaku od jedne Figure’, ili aplicira prema istočnim planetama, čini da se udaju jednom; ali ponovo ako je Sunce u dvotelesnom ili mnogolikom znaku, ili u aspektu sa nekoliko planeta na istoku, udaće se više puta.

Ako je Saturn, slično, u aspektu sa Suncem, udaće se za staložene, korisne, marljive muževe; ako je Jupiter u aspektu, za dostojanstvene i velikodušne, Mars za muškarce od akcije, kojima nedostaju osećanja i koji su samodovoljni, Venera za uredne i lepe, Merkur daje dobre i praktične domaćine, Venera sa Saturnom – spore i slabe u sexualnim odnosima; Venera sa Marsom – strastvene, žestoke i preljubne, Venera sa Merkurom – muževe koji se zaljubljuju u mladiće.

S tim u vezi pod istočnim kvadrantima mislimo u slučaju Sunca na znakove koji prethode izlazećem znaku Zodijaka i oni koji prethode znaku koji zalazi; u odnosu na Mesec, znakovi koji idu od Mladog do Punog Meseca ka četvrtinama; a pod zapadnim kvadrantima znakove suprotne ovima.

Brakovi su najčešće trajni kada su u oba genitura luminari u harmoničnom aspektu, to jest, u trigonu ili sekstilu prema drugom i posebno kada se ovo desi razmenom’, a još i više kada je Mesec muža u takvom aspektu sa ženinim Suncem.

Razvodi zbog malih povoda i potpuno otudjenje dešavaju se kada su gore pomenuti položaji luminara u razdvojenim znakovima, ili u opoziciji, ili u kvadratu. A ako dobroćudne planete posmatraju luminare, brak će biti svadljiv, neprijatan i neprofitan.

Slično tome, kad su luminari u neharmoničnim položajima, dobroćudne planete koje svedoče luminarima ne dozvoljavaju prekidanje brakova u potpunosti, već donose obnove i ponovno spajanje, čime se ljubaznost i osećanja uspevaju sačuvati; ali zloćudne planete uzrokuju razvode praćene pogrdama i nasiljem. Ako je Merkur sam sa njima, dolaze na loš glas i medjusobno se optužuju; a zajedno sa Venerom – bave se preljubom, trovanjem i sl.

Ptolomej

Spread the love