U skladu sa sistemom derivatnih kuća, druga kuća od bilo koje kuće horoskopa može da se smatra kućom koja donosi korist.

Možemo da izaberemo najbolju kuću horoskopa, na primer, kuću koja je maksimalno ispunjena planetama, ili kuću sa nekoliko vladara. Poznato je da takva kuća daje najveće mogućnosti čoveku.

Još bolje je odabrati kuću sa kojom su povezani Jupiter, Venera i Sunce. Na prvom mestu je kuća Jupitera ako on nije mnogo oštećen. Ako je osnovni položaj Jupitera oštećen, onda od njega nemamo koristi. Tada treba odabrati Sunce, kuću u kojoj se ono nalazi ili sa kojom je u vezi, ili kuću Venere. Na drugom mestu, naravno, možemo uzeti u obzir i Mars ukoliko je dobro aspektovan, kao i Pluton i Neptun, jer se te planete indirektno odnose na finansije.

Neptun okreće ne samo ono duhovno, već i materijalno. Na kraju se povežu sve činjenice i izabere kuća koja ima najšire mogućnosti.

Neptun može biti prevara. Napet aspekt Saturna i Neptuna iz VIII kuće – može biti prevara velikih razmera.

Ako je II kuća dobro postavljena, kao pokazatelj izvora prihoda poslužiće nam prethodna kuća horoskopa, tj.I kuća. Izvor prihoda su naši lični napori, inicijative sa srećnim ishodom, lične sposobnosti.

Ako je III kuća dobro postavljena, to znači da se njen izvor nalazi u II kući – kući talenata i zanata. Znači, prihodi od III kuće su prihodi od nekog zanata. Druga kuća simboliše stvari, pa shodno tome, može ukazivati na prodaju stvari, sitnu trgovinu, trgovinu proizvodima i stvarima koje donose korist. Za astrologa – ovo je prihod od konsultacija.

Ako je IV kuća dobro postavljena – izvor prihoda će pokazati III kuća. III kuća je povezana sa intelektualnim poslovima. Četvrta kuća to je dom, porodica, što znači da se ukazuje na porodični posao odn.u kući. Po pravilu, ljudi koji se bave umnim radom od kuće, ili su njihovi prihodi povezani sa intelektualnom delatnošću. Osim toga III kuća predstavlja posredničke, brokerske operacije. Isto tako izvor prihoda može da bude transport, ekskurzija- službeno putovanje, ulična trgovina. Treća kuća to je ulica.

Ako je V kuća dobro postavljena – izvor prihoda je u IV kući itd.

Ako je I kuća dobro postavljena, izvor prihoda je u XII kući. Tajni izvori, prihodi od stvaralaštva, poreske olakšice. Na primer, umetnik može da naslika sliku po narudžbini i da dobije isplatu u gotovini; mornar može nešto da preveze bez poreske takse itd. Mogu biti i prihodi od hotela, apoteka, alkohola, klinika…

Spread the love