To preseljenje menja fizičke parametre mesta, u smislu geografske dzžine i širine. Geometrija horoskopa se menja, menjaju se njegove kuće, što će izazvati mešanje starih akcenata u novim sferama života, pojavljivanje novih mogućnosti, ili naprotiv – njihov gubitak.

Izbor mesta boravka veoma je naporan posao, i zato kad mu pristupamo treba da tačno znamo cilj preseljenja (prelaza) i njegov konačni rezultat.

Pri preseljenjima iz zdravstvenih razloga važno je da horoskop novog mesta boravka  ne sadrži u svojoj konfiguraciji formulu bolesti. Za poboljšanje uslova života glavna pažnja treba da se usmeri na IV kuću.

Pitanje karijere, koja prikazuje X kuća, mogu se rešiti i uz pomoć okretanja kuća u odnosu na horizont. Lični život može da ozdravi , kao i da se ubrza stupanje u brak, ako se dovede u harmoniju situacija u VII kući.

Lokalna karta pokazuje kako se menjaju uslovi života svakoga od nas u zavisnosti od mesta na kome se nalazimo. Postoje ljudi koji su obdareni srećom da tačno odaberu mesto na kome žive. Više puta smo imali prilike da vidimoo to prirodno svojstvo, na osnovu kojeg su se ljudi nekoliko puta selili. Silom prilike, budući da su rodjeni na nesrećnim lokacijama, oni su intuitivno prelazili u ona mesta gde su u svom horoskopu imali formulu sreće. Kompjuter u mozgu aktivnog i talentovanog čoveka podsvesno bira to mesto na zemlji na kome se razrešava većine problema.

  • a zatim se dešava neminovno ulaženje u matricu sudbine – preseljenje. 

Možda ni najenergičniji protivnik astrologije ne bi sporio da se svako od nas oseća drugačije u različitim podnebljima. Ako razvijamo i dalje tu ideju, možemo istaći izuzetno važan momenat, oko koga se čak ni svi astrolozi u potpunosti ne slažu. Lokalni horoskop pokazuje svoj uticaj odmah čim se čovek nadje na novoj lokaciji. Raširena uverenja o njegovom ”uključivanju”nakon dve nedelje, kroz šest meseci itd.nemaju nikakve osnove. Jer, granice horoskopa se odredjuju na osnovu fizičkih faktora: dužinom i širinom mesta. – To je ta najrealnijafizička osnova koja uslovljava stanje naših organa i sistema, tok biohemijskih reakcija,hormonalni status, sklonost infekcijama itd.Koliko je često svako od nas, bez izuzetka, slušao od drugih ili sam osećao : ovde mi je gore, a eno tamo – tamo mi je sasvim dobro. 

Iza te proste procene nema ni mistike ni kaprica, jer faktor mesta, odredjujući naš horoskop, saopštava našem vlasniku taj ili neki drugi predosećaj.

Za izbor mesta preseljenja koriste se dve formule:
  1. Formula sreće : Sunce, Venera i Jupiter u uglovnim kućama horoskopa – I, IV, VII,X kući.
  2. Formula nesreće : Mars i Saturn u I, IV, VII, X kući.
Vršeći odabir horoskopa prema ovom svojstvu i razgovarajući sa ljudima, otkrili smo da su ljudi koji imaju formulu sreće u svojim horoskopima zaista srećni u mesto svog boravka. Ta formula utiče na čovekovo opažanje uslova života, odredjujući njegovo raspoloženje i unutrašnji osećaj spokojstva u nekom konkretnom mestu.
Dobre planete u uglovnim kućama
poboljšaće i ostale sfere ( prema tome kojim oblastima vladaju), i u nekom smislu će poboljšati finansijski položaj čoveka. Mesto sreće koje je odabrano na osnovu Hermesove formule brzo će početi da hrani i podržava čoveka, poboljšavajući njegov subjektivni osećaj.

Progresije u lokalnoj karti počinju da ispoljavaju svoj uticaj u trenutku dolaska i da opisuju lokalne prilike i dešavanja. Svako preseljenje uslovljava izradu nove lokalne karte i zahteva izračunavanje progresija za novo mesto, čak i ako je to turističko putovanje na odmor ili službeni put na par nedelja ili nekoliko dana.

Sergej Šestopalov

 

Spread the love