natalna karta

 

Kada želiš da znaš sklonost uma rodjenog, pogledaj vladara Asc i Merkur koji je signifikator moći razumevanja, jezika i govora. Ako se nalazi u kardinalnim znacima, označava uzvišenost intelekta, lako razumevanje, izuzetnost u različitim granama znanja, religije, ljubavi prema njima. Ali ako se nalazi u promenljivim znacima, označava slab intelekt sa velikom naglošću i brzinom se naljuti, slabom stabilnosti i istrajnosti u poduhvatima ili namerama ili poslovanju.

Ako se nalazi u fikcnim znacima, označava razboritost, postojanost, razumevanje i završavanje započetih stvari.

Ali ako su oba signifikatora uma, naime vladar Asc i Merkur, orijentalni na uglu ili u sledujućim od uglova, oni označavaju izuzetan um i sklonosti u obavljanju stvari. Ali ako nadješ okcidentalne i padajuće, označavaju bolesnu narav, bezobrazne misli i veliku halapljivost, pohlepu i brzinu. Oni označavaju stvari uma, kao što Mesec i Asc označavaju telo.

Pored ovoga, kojoj god od planeta da je dodeljeno vladarstvo nad kartom, ima svoja sopstvena odredjena i odvojena značenja nad stvarima uma koja ćemo koliko se to može, objasniti.

Kada Sunce ima vladarstvo nad Asc u dobroj kući slobodno od bilo kog aspekta malefika, to označava dubinu intelekta , lakoću i umeštnost prirodne sposobnosti i strah od Boga, stabilnost, prvo mesto i vlaarstvo. Ali ako je ugroženo ili padajuće, označava prosečnost uma, čoveka bez vrednosti, slabo rasudjivanje, malo znanja i mnogo gluposti.

Kada je Mesec vladar Asc, u podesnoj i povoljnoj kući u krugu, slobodan od bilo kog aspekta zlih planeta, označava rast rodjenog, lepotu lica, lakoću i ispunjenje odgajanja i radjanja. Ali ako se nalazi u lošoj kući, označava teškoće u odgajanju, loše misli, grozno telo, lice glupog izgleda i loše sastavljeno telo.

Kada je Saturn vladar Asc i u dobroj je kući, slobodan od bilo kog aspekta zlih planeta, označava čoveka velike vrednosti, dubine i posebnost namera i malo sumnji. Ali, ako je ugrožen u lošoj kući, označava snishodljivu osobu i osobu sa sposobnostima male vrednosti, nečasnost misli i lažljivost.

Jupiter, vladar Asc, u dobroj kući slobodan od bilo kog aspekta zlih planeta, obećava prvo mesto, plemenitost i uzvišenost uma. Ali ako je ugrožen u lošoj kući, označava onog koji ogovara, licemera i lažljivca.

Mars, vladar Asc, slobodan od bilo kog zloćudnog aspekta u podesnoj kući, označava smelost i naglost, vladarstvo i vodjstvo, uvežbanost i slavu u zemljama i kućama ‘kraljeva”. Ali, kada je ova ista planeta ugrožena zlim aspektima u lošoj kući, bojažljivost i prosečnost uma je označena, podozrenje i mnogo petljavine u delima i rečima.

Venera kada zauzima mesto vladara Asc postavljena u dobroj kući, slobodna od zlih aspekata, označava dobro sastavljeno telo, lepotu, ljupkost i ženstvene karakteristike i uživanje. Ali, ako je ugrožena u lošoj kući, označava gadost, lukavost, promuiskuitet, skromnost, bestidnost sexualne nesputanosti.

Ako je Merkur vladar Asc u dobroj kući, slobodan od bilo kog aspekta nepovoljnih, on daruje rodjenom elokvenciju, mudrost, ljupkost, lepotu, veštinu pisanja, znanje, izuzetnost, veštinu u izumimai konstruisanju. Ako je ista planeta ugrožena i u lošoj kući, rodjeni će biti obmanjivač, lažov, sklon zlim veštinama i svakoj vrsti poročnosti; može biti podložan i prevarama i podvalama.

Vredno je posmatrati njegovu aplikaciju sa ostalim planetama zato što se on rado udružuje sa njima. Jer ako je on sa Saturnom ili mu aplicira, označava ozbiljnost jezika, sa oštrinom intelekta i mnogo ćutanja, istraživanja u medicini i osobu opreznog mišljenja, ali sa dodatom gadošću seksualne nesputanosti i pohlepe.

Ista planeta ako je sa Jupiterom, označava poštenje, razboritost, učenje i prvo mesto.

Ako je sa Marsom ili mu aplicira, označava neprekidnu bujicu reči, neistinu i netačnost, prevaru. Ako je rodjeni muškarac, biće naklonjen ženama, ako je žena, biće muškobanjasta.

Ali kada se nadje sa Suncem ili mu aplicira rodjeni će se mešati sa autoritetima i učenim ljudima.

Ako je sa Venerom, bilo telesno ili zracima, označava ljubav prema znanju, savetovanju u parnicama..

Kada je sa Mesecom ili mu aplicira, označava ljubav prema promeni mesta, mnogo putovanja sa dobrim razmatranjem stvari i ljubav prema svim vrstama znanja.

Tumačenje natalnog horoskopa, Abu Ali Al-Hajat

Spread the love