ulazak u nesvesno

Sufi – učitelj opisuje duhovito traženje sreće u svetu oko nas…

,, Neki čovek ugleda Nasrudina kako nešto traži po tlu. ”Šta si izgubio, Mulo?” upita ga on.

”Ključ”, odgovori Mula.

Pa se čovek spusti na kolena i oboje stadoše tržiti. Nakon nekog vremena čovek upita: ”A,gde ti je ključ ispao?”

”U vlastitoj kući.”

”Zašto ga onda tražiš ovde?”

”Zato što tu ima više svetla.”

Moglo bi se kazati da smo i mi izgubili ključ istinskog zadovoljstva. On leži negde u nama, ali mi ga tražimo vani, jer je to jedino mesto gde ga znamo tražiti.

Drugo je pitanje zašto je taj izvor sreće skriven našem oku.

Odgovor je jednostavan. Zatrpan je grubljom mentalnom aktivnošću. U neprestanoj potrazi za zadovoljstvima, na način na koji su nas učili, još više bombardujemo svoja čula i time stvaramo još veću mentalnu buku, pa misli koje nam dopiru do praga svesnog iskustva moraju biti još glasnije, to je zavesa iza koje se skriva naša nutrina.

Premda je sav izvor misli našoj pažnji obično nedostupan, ipak osećamo njegovo zračenje. On je kao svetiljka koja svetli u magli – ne vidimo je, ali zraci svetlosti dopiru do nas. Približimo li se svetiljci, svetlost postaje sjajnija.

Slično tome,

ubrzo otkrivamo da su suptilniji novoi misli veoma privlačni, pa kad ih jednom opazimo, naša pažnja spontano kreće prema njima. I kako postepeno skidamo veo za velom, blještavilo izvora postaje sve jače i sve snažnije privlači našu pažnju. Konačno pažnja prekoračuje i najfiniju misao i dospeva u stanje unutrašnje tišine. Proces sam sebe neprestano pothranjuje, nije potrebna nikakva prisila niti napor, sve se odvija samo od sebe. ”

Izvor: Trans.meditacija, str 42.

Aspekt rMarsa 90 rNeptuna (gruba mentalna buka), u sadejstvu i sa ostalim aspektima. Misli i akcije na koje nasilno pokušavamo da utičemo, a zbog uticaja nesvesnog (Neptuna), stvaramo konfuziju u nama. Potrebno je smirenje pre stupanja u bilo kakvu akciju. Kad se čovek sa sobom izjasni i poveže, tek onda će njegovo delovanje imati smisao i konkretnu dobit od svojih ulaganja.

Aspekt će se pojačavati,

što znači da se može sumnjati da ikakav napor i ulaganje imaju smisla. Ali bez akcije/delovanja/rada nema reakcije. rMars u Blizancima je hiljadu nepovezanih misli. Ukršteni putevi bez ikakvog smisla i cilja. Energija koja se ne obnavlja, već cirkuliše dok se ne istroši – potom ide mentalni premor (kvadrat rNeptuna).

Nijedna radnja nije besmislena; samo često ne možemo sagledati proizvod naših napora i njegovu isplativost. Ne možemo odmah, ali rezultat će biti vidljiv kada ovaj aspekt prestane.

Spread the love