natalna karta
Stvari označene Tačkom braka i njenog vladara / Abu Ali Al-Hajat

Ako su oni u uglovim ili u sledujućim , slobodni od bilo kog aspekta zlih (planeta), spojeni sa srećnim ili u aspektu sa srećnim, to označava brak rodjenog sa najboljim i najlepšim ženama. I ako su Tačka i njen vladar padajući i ugroženi zlim (planetama) , ali naročito ako su bez ikakvih aspekata povoljnih ka njima, to označava brak rodjenog sa ozloglašenim ženama. Ali ako je vladar Tačke Fortune direktan u svom kretanju na uglu ili u sledujućoj, slobodan od bilo kog aspekta zlih (planeta) to označava brak rodjenog sa lepim ženama, kvalitetnim.

I ako je vladar Tačke Fortune loš, padajuć, retrogradan, ili spaljen, to označava brak rodjenog sa ženama koje su pune nedostataka i koje neće nositi potomstvo.

I ako je Venera padajuća od ASC, sjedinjena sa Saturnom, ili ako je u lošem aspektu sa Jupiterom, to označava da će rodjeni imati izopačene sklonosti što se tiče žena.

I ako je vladar 7.polja i vladar Mesečevog domicila ne aspektuje Mesec i ako vladar Tačke Braka ne aspektuje Tačku i ako vladar domicila Venere nju ne aspektuje, to označava pokvarenost i sklonosti rodjenog što se tiče braka i požudu. Štaviše, Kada je Saturn izdignut nad Venerom u 10.znaku ili se nalazi u opoziciji sa njom, to znači da će rodjeni imati malo ljubavi za svoje žene.

Kada je Venera pridružena Marsu ili je u lošem aspektu sa njim, označava ljagu sexualne nesputanosti. A kada je ona u domicilu Jupitera i u aspektu sa njim u rodjenjima muškaraca ili žena, to označava pogodnost i ostvarenje braka i postojanost u tome. Ali kada je Venera u domicilu Marsa i u aspektu sa njim, to označava osudu i loše kvalitete bračnog partnera.

Ali kada je ona u sopstvenom domicilu ili egzaltaciji, ili u domicilu Meseca ili u njegovoj egzaltaciji, označava brak i vezu rodjenog sa ženom koja živi u njegovom komšiluku.

I ako pronadješ Veneru u domicilu Jupitera, ili obrnuto, Jupiter u domicilu Venere, to označava brak sa ženom ”plemićkog” porekla. I ako je Venera u domicilu Saturna, to označava brak sa vremešnom ženom. I ako je ona u domicilu Merkura, to označava vezu sa ženom niskog roda, prostom, slugom…

Ako se nadje u domicilu Meseca, to nagoveštava brak sa neprikladnom ženom. Ali ako se ona nalazi u sopstvenom domicilu ili egzaltaciji, uglu, slobodna od bilo kog aspekta zlih (planeta) i slobodna od retrogradnosti i spaljenosti, označava prvoklasan brak, i dobre okolnosti za rodjenog, naročito ako je Jupiter aspektuje.

I ako je Venera orijentalna, označava da će se žena ponašati smelo prema svom mužu ali uz mnogo ljubavi i zadovoljstva. A ako je okcidentalna ili u sopstvenom padu, to označava malo ljubavi izmedju rodjenog i njegove žene , naročito ako je Jupiter ne aspektuje; i ako je retrogradna, to označava da će rodjeni imati odlaganje i teškoće pri venčanju. Kada je Venera pod Sunčevim zracima, to označava brak sa ženom koja je bolesna i to u tajnosti (kada je planeta nevidljiva)

I kada perfekcija Ascedenta natalnog horoskopa dodje na 7. znak ili se ASC revolucije nadje u znaku 7.kuće, to označava brak te godine. I ako je taj znak kardinalni znak, to označava brak sa mnogo žena; ako je promenljiv sa dve, ako je fiksan sa jednom.

Razumi sve ovo i ti ćeš pronći istinu, ako je volja Božija – Abu Ali Al-Hajat ( 770-835) je arapski astrolog sa početka 9.veka. O njemu je Al-Nadin (10.vek),autor proslavljenog dela Fihrist ili Katalog, rekao sledeće: ,, On je bio Abu Ali Jahja ibn Galib, takodje poznat kao Ismail ibn Muhamed, učenik Ma Sha Alaha i jedan od najboljih astrologa.

 

Spread the love