gledanje u dlan

Blago onom ko nema Venerin pojas. Ne javlja se često a samo retko pod stvarno dobrim okolnostima, jer čovek mora da ima izuzetno dobar dlan da bi imao i dobar Venerin pojas.

Kao što i samo ime kaže,

ovaj znak se odnosi na seksualni život, odnosno na centralni nervni sistem, uzevši u obzir čisto polna zbivanja. 

Ko ima dobar dlan, ko delimično uravnoteženo ide kroz život, taj ima i srazmerno uravnotežen seksualni život, ma koliko mu život bio aktivan. Dobre osobine, volja, inteligencija itd. kočiće u pravom trenutku.

Ali, jasno izražen Venerin pojas

na dlanu gde je linija života slaba sa iskidanom linijom sudbine, ili koja krivuda, dakle bolesnom linijom srca,

  • čvornovatom linijom glave (često ukazuje na sklonost ka pravljenju loše karme,nelegalnost, divijacija, kriminal, zločin i sl.),
  • sa žućkastom isprekidanom linijom- je uglavnom loš znak. Ukazuje i na katastrofu, čiji imalac pod odredjenim okolnostima ide preko leševa. Inače, katastrofa i pogadja samu žrtvu, okolinu koja mora da trpi.

Mnogi ljudi sa nasledjenim nervnim obolenjima, većina histerika, brojni fanatici imaju jak ili zbrkano isprekidan pojas Venerin pojas. 

Što je Venerin pojas tanji i nežniji, utoliko manje utiče na postupke čoveka i utoliko pre uspeva da potisne kod imaoca takvog dlana ono tamo što nadire u njemu u društveno podnošljive okvire.

Linija sudbine

Linija sudbine je, bez sumnje, najinteresantnije linija dlana koja najviše objašnjava. Sve pojave ostalih linija ili znaci nasledja izraženi su stvarno u liniji sudbine.

Tu se vidi ono što se dogodilo, ono što je nasledjeno, ono ritmičko ili sudbinsko, što dolazi.

Promene linije sudbine se, takodje, jače ističu nego kod ostalih linija. U toku od četiri godine mogu da nastupe promene u liniji. Zavisno koliko je spreman čovek da menja svoje navike – promenom navika, samokontrolom i disciplinom, malo po malo može da utiče na neke dogadjaje.

Linija sudbine se u većini slučajeva vrlo rano uliva u liniju života i više se ne odvaja. 

Ako na nekom dlanu ne možemo da otkrijemo liniju sudbine, ako stvarno nedostaje, onda ne postoji sudbina na tom dlanu; onda život njegovog vlasnika protiče mirno i jedva da ga potresaju snažni dogadjaji.

A može biti da se je pojavio neki automatizam, što se često dogadja kad svakodnevica zavlada čovekom i nastupi mehanička kolotečina kojoj on više ne može da se otme, ma koliko se trudio.

Izvor : Hiromantija, str.: 12,13 i 15.

Spread the love