Filozof Vladimir Solovjov je mnogo radio na tome da prikaže dolazak i ličnost antihrista, kako kroz hrišćanstvo tako i kroz islam. Pre dolaska antihrista u svetu se već priprema njegovo pojavljivanje. ”Tajna zla već dejstvuje” i sile koje pripremaju njegovo pojavljivanje pre svega se bore protiv zakonite carske vlasti. Sv.ap. Jovan kaže da se ”ne može pojaviti antihrist, sve dok ne bude uklonjen ”Onaj koji održava”.

Jovan Zlatousti objašnjava da je ”onaj koji održava” – zakonita pobožna vlast.

Takva vlast se bori protiv zla. ”Tajna” koja deluje u svetu ne želi to, ne želi borbu protiv zla silom vlasti; nasuprot tome ona želi vlast bezakonja i kada to postigne onda više ništa neće sprečavati pojavu antihrista.

  • On će biti ne samo pametan i opčinjavajuć, već i sažaljiv, činiće dobro i biće milosrdan radi jačanja svoje vlasti. I kada je on toliko učvrsti da ga čitav svet prizna, on će tada pokazati svoje lice. U doba antihrista Jerusalim će postati prestonica sveta….

Sv.Jovan Bogoslov kaže da će svi koji su mu se poklonili imati znak na čelu i desnici...U to vreme pojaviće se dva pravednika koja će ga raskrinkavati….

Sv.Pismo kaže da će se pre dolaska Spasitelja pojaviti dva pravednika, dve ”masline plamene”. Njih će ubiti antihrist Magovim silama.
  • Po crkvenom predanju, ta dva pravednika su ”oni koji nisu iskusili smrt”: prorok Ilija i prorok Enoh. Postoji proročanstvo da će ti pravednici iskusiti smrt, ubiće ih antihrist i slavlje biće tri dana, a u treći dan će oni vaskrsnuti što će dovesti do pometnje sile antihristove, straha i užasa. Upravo tada će nastupiti kraj sveta.

Apostol Petar kaže da je prvi svet bio stvoren od vode i da ga je voda uništila. ”Od vode” je takodje slika haosa fizičke mase, a propao je od vode potopa. ”

A sadašnji svijet i nebesa ostavljeni su njegovom Riječi za oganj”. Zemlja i djela što su na njoj izgoreće. ” Svi elementi će biti sažeženi. Ovaj današnji svet propašće u jednom trenu. U trenu će se sve promeniti.

I na nebu pojaviće se znamenje Sina Božijeg – krst. Sve je završeno. Antihrist je ubijen. Svi idu na odgovor Bogu. Tada će se iz palestinskih planina pojaviti Kovčeg Zaveta – prorok Jeremija je sakrio kovčeg i Sv.Oganj u duboki bunar. Kada su iz tog bunara uzeli vode, ona se zapalila. Ali sam kovčeg nisu pronašli.
”Kada svi elementi budu sažeženi” – to nam daje cepanje atoma…Kraj sveta nije uništenje, nego promena. ……………..
Izvor : Žitije svetih
Spread the love