lica ljudi

Kao što je pojavno (fizičko) telo spoljašnji grubi izraz uma (fizička manifestacija), tako je um, suprotno, tanani izraz pojavnog tela (suptilna forma fizičkog tela). To znači, ako je um grub i telo je grubo.

Kao što čovek grube pojave kod drugih ljudi ne izaziva nežnost i ljubav, tako isto čovek grubog uma ne može ni kod koga, izazvati ni ljubav ni privlačnost. Um vrlo jasno odražava na licu svoja različita stanja koja razuman čovek može vrlo lako da pročita.

Lice je slika uma, prepuno znakova, i kao što je knjiga prepuna slova i može je čitati onaj koji ta slova poznaje, tako i lice može čitati onaj ko znake na licu razaznaje. Strah, zabrinutost, tuga, veselost, ljutnja, i mnoga druga stanja proizvode različite odraze na licu.

Oči  predstavljaju ogledalo duše i govore o stanju u kojem se nalazi um.

U učima postoji ”uredjaj” koji preobražava i održava svetlost, kako spoljašnju tako i unutrašnju. Spoljašnja svestlost omogućuje opažanje, , a unutrašnja svetlost prenosi poruke o stanju u kojem se um nalazi: misli o neverstvu, mržnji, radosti, miru, skladu, zdravlju, snazi, lepoti…

Čovek koji je u stanju da čita iz očiju drugih, može istovremeno i čitati njihove umove. Može pročitati čovekovu zadnju misao ili pretežnu (dominantnu) misao koja obuzima um, ako je u stanju da zapazi znake na njegovom licu, u njegovom govoru i ponašanju.

Misli, osećanja i načini razmišljanja ostavljaju dubok trag na licu čoveka. Na licu je teško sakriti ono što je u umu. Čovek može pomisliti da je zadržao svoje misli u tajnosti, ali misli o naklonosti, požudi, pohlepi, ljubomori, ljutnji, osvetoljubivosti, mržnji i sl. ostavljaju dubok trag na licu. 

Um je usko povezan sa telom. Um deluje na telo, a telo reaguje na um. Bol u umu oslabljuje telo, a telo zauzvrat utiče na slabljenje uma.

Ako je telo snažno i zdravo, odraz je snažnog i zdravog duha. 

Kada je um uznemiren, onda je i telo uznemireno. U kojem god pravcu telo da krene, um će ga pratiti. Kada su um i telo uznemireni, Životna energija teče u pogrešnom pravcu,

Umesto da prožima telo ravnopravno i stabilno, ono, treperi neujednačeno. Tada se ni hrana ne vari pravilno. – To je početak bolesti.

Bolest je slabost uma, a ne tela. Ako se suštinski uzrok, nečisti um odstrani, nestaju telesne bolesti.

Čist um ne privlači bolest.

Uzvišen čovek zna da je zdrav duh u telu samo ako je um pročišćen, čime je i telo neminovno zdravo.

Sve što se zadržava u um-u, biva stvoreno i u telu.

Ako se loše misli unište, sve telesne bolesti će nestati. 

Foto razlicitalica

U sećanje na pok.Alexandra Thorna; Edicija ”Sveto kraljestvo magije”, Tom prvi, str.199.

Spread the love